Because stagnation means decline.


Our development consultants are your driving instructor, your coach and your conscience in one. With a project-based roadmap they take you by the hand and guide you through the (SAP) landscape.

Na hun analyse en inventarisatie, kunnen zij alle maatwerk ABAP code valideren en zien of deze geschikt is voor een migratie naar S/4HANA. Ze stellen ook meteen een actielijst met aandachtspunten op als je inderdaad je bestaande maatwerk wil migreren. Denk hierbij aan het gebruik van tabellen die in S/4HANA niet meer bestaan, verkeerd getypeerde variabelen, het vergeten van de Order By in een select statement en meer. Veel meer. Low Coding? Geen probleem! Ook dat dekken we af als gecertificeerd partner van OutSystems en Mendix.

How much is your customizing worth?

Je data gaat langer mee dan de systemen waarin je je informatie opslaat. 2030 nadert met rasse schreden en dus ook de ontwikkelingen en veranderingen die SAP gaat doorvoeren bij de overstap naar het S/4HANA platform. Dit raakt vroeg of laat ook jouw organisatie, maar wat betekent dit dan voor het huidige systeemlandschap? Hoe migreer je nu op een veilige manier al je data én bestaande maatwerk veilig naar HANA?

“Keep the core clean”

As newITera we advise you, if you are considering migrating from SAP ECC to S / 4HANA, to analyze your customization. Why is your custom built and what functions does it support? Older customization is often no longer used.

Low coding, no coding?

Het verkrijgen en verwerken van data via mobiele applicaties wordt steeds belangrijker. newITera ontwikkelt apps die je helpen bij het efficiënt runnen van je business. Met behulp van OutSystems en Mendix kunnen we op een eenvoudige manier technische oplossingen bedenken en apps ontwikkelen, zowel stand-alone alsmede on-top-of SAP. Met API management zorgen we voor een gestroomlijnde ontsluiting van je data tussen je core en de verschillende applicaties.


Customizing & S4HANA

Migrating without a headache?
Click here:

LOW CODE

How low can you go?
Click here:

MOBILE APPS

Your whole world in the palm of your hand.
Click here:

API MANAGEMENT

So nobody will drop the relay baton.
Click here: